อาชีพที่โรงแรมอิมพีเรียล ควีนส์ปาร์ค

อาชีพ

ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่นี่

โปรดแนบใบสมัครที่กรอกเรียบร้อยแล้วพร้อมด้วยประวัติส่วนตัวโดยย่อ(CV)และส่งมาที่ hr@tcchm.com

%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%9E%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%A5%20%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B5%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B9%8C%E0%B8%9B%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%84

ตรวจสอบสถานะห้องว่าง

Highlights & Promotions