งานแต่งงาน งานประชุมสัมมนา งานแสดงสินค้าและบริการขนาดใหญ่-โรงแรมอิมพีเรียล ควีนส์ปาร์ค

ห้องจัดเลี้ยง

ห้องแกรนด์ฮอลล์

ห้องแกรนด์ฮอลล์

ห้องแกรนด์ฮอลล์ขนาด1375 ตารางเมตรไม่มีเสากลางห้องเหมาะสำหรับการจัดห้องแบบคลาสรูม800คนเธียร์เตอร์1700คนและสามารถแบ่งได้เป็นสามห้องคือ ควีนส์ปาร์ค1 2 และ3เพื่อเหมาะกับความต้องการที่หลากหลาย นอกจากนี้บริเวณโถงต้อนรับด้านหน้าสามารถจัดทำบูธแสดงสินค้าขนาดพื้นที่ 2x2ได้ถึงจำนวน30บูธอย่างสบาย

  • ห้องแกรนด์ฮอลล์ - งานแต่งงาน

  • ห้องแกรนด์ฮอลล์ - งานแต่งงาน

  • ห้องแกรนด์ฮอลล์

  • ห้องแกรนด์ฮอลล์

  • ห้องแกรนด์ฮอลล์ - จัดแบบคลาสรูม

  • ห้องแกรนด์ฮอลล์ - ผังห้อง

%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%AA%E0%B8%94%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%9E

ตรวจสอบสถานะห้องว่าง

Highlights & Promotions